Nybergs Entreprenad


Nybergs Entreprenad erbjuder entreprenad tjänster såsom schaktning, lossning, lastning, grävning och höglyft upp till 25m. Vi servar även med sopning och snöröjning och hjälper både privatpersoner och företag. Försäljning av grus, sand, jord och täckbark. Levererat eller avhämtat.

Hyrexkedjan


Hyrexkedjan är en rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige. Den kompetens och det breda maskinsortiment som marknaden kan erbjudas till såväl bygg/anläggningsbranschen, industri, stat, kommuner samt privatkunder m.m. bygger på den erfarenhet och ständiga utveckling som sker i medlemsföretagen.

Jensen Protect AB


Nyrent är ombud för uthyrning och försäljning av presenningar från Jensen Protect AB. Presenningen är oslagbar när det gäller att skydda och täcka gods och maskiner.

Svenska Protec

Serviceorganisationen Svenska Protec hjälper uthyrningsföretag att minska stölder, bedrägerier och annan oseriös verksamhet. Det arbete organisationen utför.