HYRFÖRSÄKRING

Nu kan du som kund teckna Hyrförsäkring hos oss på Nyrent AB. Denna försäkring skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier. Eventuella skador som uppkommer på annan egendom eller personer täcks inte av denna försäkring.

  

 

LÅG AVGIFT OCH SJÄLVRISK

När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, istället for att teckna en egen försäkring teckna en hos oss. Avgiften är endast 4 % av bruttopriset enl. gällande prislista (exkl moms) och Din självrisk är endast 4000:-(exkl. moms) per skadetillfälle.

  

BEGRÄNSNING

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrision, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid stöld gäller att tidpunkten för brottet skall preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, polisrapport skall upprättas och skickas in.


Försäkringen gäller ej vid andrahandupplåtelse.

  

OM SKADA INTRÄFFAR

Kontakta oss snarast och uppge följande:

  1. Kund, adress till skadeplats, kontaktperson med telefonnummer samt order/följesedel nr på hyresavtalet/en som åsyftas.
  2. Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning. Ev. inventarienummer.
  3. Vid stöld och skadegörelse måste skadan polisanmälas och kopia lämnas till Nyrent AB.

JÄMFÖR SJÄLV!

Att hyra en 500 kg vibroplatta kostar ca 400:-/dygn. Avgiften for Nyrent Hyrförsäkring är endast ca 16:- per dygn och självrisken är fortfarande 4 000:- för en maskin som kostar ca 95.000:- Även om olyckan skulle vara framme, kan du känna dig trygg med Nyrent AB som din hyrespartner.